Fler härbärgesplatser skapas på Gnistan

Nyligen uppmärksammades att platserna på härbärget Gnistan vissa nätter inte har räckt till. Nu har en lösning träffats där fyra ytterligare platser skapas under årets kalla månader.

– För mig är det viktigt att vi jobbar tillsammans för att lösa situationen. Ingen ska ofrivilligt behöva sova på gatan när det är som kallast. Vi har nu hittat en lösning som fungerar, så att antalet platser kan utökas när behovet är som störst, säger Rasmus Persson (C) ordförande i programnämnd Social Välfärd.

Det nya avtalet bygger på att en stödboendeplats på Gnistan omvandlas till fyra härbärgesplatser mellan 22 januari och 31 mars.

– Det är bra att både kommunen och Frälsningsarmén kan ha en flexibilitet i dessa frågor. Frälsningsarmén pekar på att fyra ytterligare platser täcker behovet, och därför har vi nu hittat en lösning som möter det behovet, säger Fisun Yavas (S) vice ordförande i programnämnd Social Välfärd.

– Utöver de platser vi har på Gnistan så har vi också fyra platser som är specifikt vikta till kvinnor, säger Susanne Lindholm (KD) presiedieledamot i programnämnd Social Välfärd

,