Det svenska IT-försvaret styrs nu från Örebro

552058313 (2)

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband har en nyckelroll i den svenska försvarsmakten. Förbandet styrs nu från Örebro och leds av överste Mikael Åkerström.

Förbandets viktigaste uppgift är att upprätthålla ständig beredskap så att det kan genomföra insatser för att säkerställa kommunikationsförmågan 24 timmar om dygnet, året om. Det ska även fungera som Försvarsmaktens nätoperatör och övervaka och leda driften och underhållet av Försvarsmaktens gemensamma infrastruktur för tele- och IT-kommunikationer.

FMTIS är ett strategiska ledningsförband och leder, prioriterar, underhåller och förvaltar Försvarsmaktens strategiska nät – bland annat sensor-nät och larmfunktion. Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) har sedan nyår sitt högkvarter i Örebro men finns representerat på 31 orter i landet.