Tre av fyra är nöjd med sin vårdcentral

75 procent av länsborna ger sin vårdcentral betyget bra som helhetsintryck efter ett besök hos läkare eller sjuksköterska. Medelvärdet i landet är 80 procent. Det visar resultaten från den nationella patientenkäten över primärvården som offentliggörs i dag.

Nationell patientenkät genomfördes i höstas i hela landet. 8 700 enkäter skickades ut i Örebro län och ungefär 3 500 patienter besvarade enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 40 procent.

– Tre av fyra länsbor är nöjda med sin vårdcentral, och det är inte tillräckligt bra. Resultatet ger oss ytterligare stöd för att den nya organisationen med närsjukvårdsområden som vi har infört är nödvändig. I närsjukvården ska vårdcentraler och sjukhus arbeta närmre varandra och på så sätt ska patientens väg i vården ska bli smidigare. Det här är också något som den statliga utredningen, Effektiv vård, nyligen pekade på, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.