Så lär du dig bygga energismart – 30 procent av energiförbrukningen sker i bostäder och lokaler

byggarbetsplats-avtramp (2)

Den nationella kompetenshöjningsinsatsen inom energieffektivt byggande startar i mars, då handledare för Energibyggare börjar utbildas runt om i landet. Kurstillfällena för våren är satta och det är öppet att anmäla sig för att bli handledare, för att sen i sin tur utbilda sina kollegor, byggnadsarbetare och installatörer, till Energibyggare. Den 13 april ges kursen i Örebro.

Det webbaserade utbildningsmaterialet ”Energibyggare” är ett yrkesöverskridande interaktivt utbildningsmaterial som syftar till att ge byggnadsarbetare och installatörer en ökad kompetens inom området energieffektiva byggnader och förnybar energi. ”Handledarutbildning för Energibyggare” vänder sig till de som är intresserade av att leda utbildningen Energibyggare för verksamma vid byggarbetsplatser i Sverige.

Handledarutbildningen vänder sig till exempel till platschefer, arbetsledare, yrkesarbetare, särskilda utbildare eller utbildningsavdelning i större bygg- och installationsföretag samt privata utbildare. Bostäder och lokaler står för cirka 30 procent av den totala svenska energianvändningen. Detta innebär att nya byggnader måste ha mycket låg energianvändning och energianvändningen i befintliga byggnader måste sänkas radikalt, samt att användningen av förnybar energi måste öka.

Alla led inom byggsektorn behöver därför bidra för att Sverige ska uppnå energi- och klimatmålen. Det innebär bland annat att alla yrkesverksamma inom byggsektorn måste ha kunskap om vad som krävs av deras och övriga yrkens arbetsinsatser, för att bostäder och lokaler ska bli energieffektiva.