Sjukvården visar underskott på 278 miljoner – sparplan presenteras i april

Det preliminära bokslutet för Region Örebro län 2015 pekar på ett överskott på 153 miljoner kronor vilket är i linje med budgeten. Trots det relativt goda resultatet har året kännetecknats av en besvärlig ekonomisk utveckling med höga kostnadsökningar. Underskottet inom hälso- och sjukvården och Folktandvården beräknas till 278 miljoner kronor. En handlingsplan för en ekonomi i balans ska presenteras i april, skriver Region Örebro län i ett pressmeddelande.

– Det är förstås glädjande att vi är ett av en handfull landsting och regioner som har ett överskott i bokslutet. Det ger oss handlingsberedskap, men vi står inför stora utmaningar, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

– Det ekonomiska läget innebär ett behov av förändringar i vården. Kostnadsutvecklingen är för hög, och den situationen delar vi med hela landstingssektorn. För att inte hamna i ett läge där vi måste vidta drastiska åtgärder, som en del andra landsting nu tvingas göra, fortsätter vi vårt förändringsarbete under ordnade former.

Besparingarna ska genomföras utan uppsägning samt att tre akutmottagningar och två förlossningsavdelningar blir kvar. Det är utgångspunkten i uppdraget till verksamheterna.