Tusentals yrkesförare saknar kompetensbevis – krav från och med i höst

Nya siffror från Transportstyrelsen visar att det är långt kvar innan alla berörda lastbilsförare har ett yrkeskompetensbevis. Från den 10 september 2016 krävs ett sådant bevis för att få köra godstransporter.

Branschen räknar med att det finns mellan 110 000 yrkesverksamma lastbilsförare i Sverige, som omfattas av kravet på fortbildning före den 10 september 2016. Den 21 januari 2016 hade bara 25 838 gått fortbildningen, och endast 16 467 betalat och fått sitt yrkeskompetensbevis. Om drygt sju månader måste alla vara klara. Vi har länge sett att antalet lastbilsförare som har ett yrkeskompetensbevis är lågt och att ökningen är oroväckande svag.

– Vi har ett bra samarbete med branschen och följer utvecklingen noga. Vi har trott på en vändning men nu börjar vi faktiskt känna en viss osäkerhet kring om alla förare hinner klart i tid, säger Ted Montaigne som är utredare på Transportstyrelsen.

Kravet på yrkeskompetensbevis gäller persontransporter sedan 10 september 2015 och godstransporter från 10 september 2016. Reglerna är gemensamma inom hela EES-området och Transportstyrelsen har ingen möjlighet att bevilja undantag.