Kraftig ökning av antalet lediga jobb

Örebro är en kraftfull tillväxtmotor när det gäller utveckling och expansion i Örebro län. Den positionen blir ännu tydligare i Arbetsförmedlingens årsstatistik över nyanmälda arbetstillfällen 2015. I Örebro kommun anmäldes 18 084 arbetstillfällen under 2015.

– Antalet lediga jobb som anmäls ökar otroligt kraftigt och ökningen är ännu kraftigare än befolkningsökningen. Om man jämför med 2014 har antalet nya lediga jobb ökat med nästan 24 procent och jämför man med 2013 är ökningen över 42 procent, det bekräftar bilden av den positiva utveckling som Örebro är inne i just nu, säker Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det är framförallt tre faktorer som förklarar den kraftiga utvecklingen. Det första är att i Örebro finns arbetskraft med den kompetens som många företag efterfrågan. En viktig förklaring är naturligtvis Örebro universitet. Den andra faktorn handlar om den service och det stöd som företag som vill växa i Örebro får.

,