Färre hushåll beroende av försörjningsstöd – minskning med nio procent på fyra år

Under förra året fick drygt 3 800 hushåll i Örebro försörjningsstöd. Det är 200 färre än året innan. Sammantaget har andelen hushåll beroende av försörjningsstöd minskat med nio procent sedan 2011.

– Denna positiva utveckling ger oerhört positiva effekter för såväl individer som för hela samhället. Istället för att vara ekonomiskt beroende av kommunens stöd går dessa individer vidare i självständighet, säger Anders Hagström (KD) ordförande i Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden.

– Från år 2014 till år 2015 minskade utbetalningarna för försörjningsstöd med totalt 24 miljoner kronor. De senaste fem åren har utbetalningarna minskat totalt sett i rena pengar samtidigt som antalet unika hushåll beroende av försörjningsstöd har minskat. Dessa framsteg är ytterligare ett bevis på att det arbete vi gör i Örebro kommun för att få fler människor i arbete och för att fler ska bli självförsörjande är helt på rätt väg, säger Elmar Jehle (S), vice ordförande i Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden.

– Trenden är ihållande, det är ingen tillfällighet och vi kan vara stolta, tillägger Elmar Jehle (S).

,