Konstnären Linn Fernström är ny hedersdoktor

Den nationellt och internationellt välrenommerade bildkonstnären Linn Fernström utses till filosofie hedersdoktor vid Örebro universitet. Promoveringen sker vid universitetets akademiska högtid den 13 februari.

– Vi går nu in i en fas då utvecklingen av konstnärlig forskning intensifieras, i studiet av estetiska uttryck inom såväl musik som i måltidens estetik och i bildpedagogik. Här kommer Linn Fernström att kunna spela en viktig roll, säger fakultetsnämndens ordförande, dekan Anna-Karin Andershed.

Linn Fernström är född 1974 i Örebro, uppvuxen i Garphyttan, och lever och verkar nu i Stockholm och New York. Fernström är utbildad vid Konstskolan Idun Lovén (1993-1995) och vid Kungliga Konsthögskolan (1995-2000). Hennes måleri både trollbinder och förfärar, och beskrivs av ett av landets största gallerier, Lars Bohman Gallery, som en värld befolkad av en drömsk blandning av människor och djur där tid och rum inte lätt låter sig definieras, där Fernströms egen kropp används som berättande verktyg och bjuder in betraktaren till en resa av reflektion och kontemplation.

Källa: Örebro universitet

,