Tolv skolprojekt får sex miljoner att dela på

Tolv projekt inom skola och vuxenutbildning i Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län får i år drygt sex miljoner i bidrag för särskilda insatser av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Medlen går till utvecklingsprojekt som har målet att utveckla lärmiljön för elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Bidragen för särskilda insatser, så kallade SIS-medel, delas ut till skolhuvudmän, som ansöker om ekonomiskt stöd för att genomföra ett utvecklingsprojekt.

– Utvecklingsprojekten ska ha målet att utveckla en lärsituation som är tillgänglig och där elever och vuxenstuderande kan känna delaktighet, oavsett funktionsförmåga. Att använda tidsenliga lärverktyg kan ge elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ökad tillgänglighet. Med SIS-bidraget kan skolan i projektform pröva och utveckla anpassningar och arbetssätt som gynnar elevgruppen, säger Ronnie Pettersson, regionchef i Mellersta regionen.