Norrbyskolan byggs ut – 350 nya platser

Programnämnd barn och utbildning planerar att ta beslut om en tillbyggnad vid Norrbyskolan som skapar ytterligare 350 elevplatser. Totalt kommer det efter utbyggnaden att få plats ca 750 elever på skolan.

– Vi behöver skapa 3700 nya platser i skola och förskola fram till år 2020. Att utöka Norrbyskolan med 350 elevplatser är ett viktigt steg, och det är ett beslut vi tar för att alla Örebros barn ska få plats i vår verksamhet, säger Kenneth Nilsson (S), kommunalråd.

En ny idrottshall byggs och den gamla byggs om till ett större tillagningskök och matsal där även hemkunskapsundervisning kan bedrivas. Gamla matsalen föreslås byggas om och sammanlänkas med nuvarande slöjdbyggnad för att bilda ett ”skapande hus” för de estetiska ämnena. Fritidshemsverksamheten integreras i de övriga lokalerna för ett mer effektivt lokalutnyttjande.