Så kan företag minska energiförbrukningen med i snitt 20 procent

Nu startar projektet Energieffektiva företag i Östra Mellansverige. Det ska ge små och medelstora företag ibland annat Örebro län hjälp och stöd i energifrågor. Det treåriga projektet är en storsatsning för att få företagen i området att öka sin energieffektivitet och konkurrenskraft samtidigt som de minskar sin klimatpåverkan.

– I ett projekt med 30 företag som vi körde för ett par år sedan lyckades företagen dra ner sin energiförbrukning i snitt 20 procent genom enklare åtgärder på endast 1-2 års återbetalningstid, säger Päivi Lehtikangas, Region Örebro län, som är projektkoordinator för projektet.