Håkan Håkansson utsedd till hedersdoktor vid Örebro universitet

Håkansson,%20Håkan_710x399 (2)

Håkan Håkansson, professor vid Handelshögskolan BI i Oslo, har utsetts till ny teknologie hedersdoktor vid Handelshögskolan vid Örebro universitet. Håkan Håkansson har varit huvudhandledare för över 30 doktorander, av vilka flertalet blivit professorer och docenter bland annat vid Örebro universitet.

– Jag hade förmånen att tidigt bli en del av ett mycket aktivt nätverk av forskare med svenska, skandinaviska och internationella deltagare. Detta nätverk har innehållit väl etablerade forskare men inte minst aktiva och krävande doktorander. Och vi har vi kunnat genomföra omfattande empiriska undersökningar genom att vi haft tillgång till samarbetsvilliga och intresserade företag, säger Håkan Håkansson.

Promoveringen sker vid universitetets akademiska årshögtid den 13 februari.

foto: bi.no

,