Ökad satsning på samordning av bredbandsutbyggnaden

bredband

Idag tog regeringen beslut om att utöka stödet till länens bredbandskoordinatorer samtidigt som Post- och telestyrelsen får i uppdrag att administrera ett nationellt sekretariat för koordinatorerna.

Nu har regeringen valt att förstärka denna satsning genom ökade anslag och genom att koordinatorerna också får i uppgift att ansvara för en kartläggning av länets bredbandstillgång, aktörer, utbyggnad, behov och utmaningar. PTS får också i uppdrag att fortsätta administrera ett nationellt sekretariat för koordinatorerna.

– Bredbandskoordinatorerna är viktiga för att säkerställa att fler aktörer på alla nivåer är med och bidrar både till bredbandsutbyggnad och till digitalisering. Jag är väldigt glad över att vi nu kan utöka resurserna för deras viktiga arbete, säger it-minister Mehmet Kaplan.

För 2016 kommer 21 miljoner kr att avsättas, jämfört med de 15 miljoner kronor som avsattes för 2015. Regeringens ambition är att det för perioden 2017-2020 ska avsättas ytterligare 21 miljoner kronor per år.

,