Örebro vill skapa modell för jämställdhetsarbetet

Landshövding Maria Larsson vill se jämställdhetsarbetet i länet som en modell för övriga landet. Därför har hon skickat en förfrågan till regeringen via minister Åsa Regnér om ökade anslag för att skapa strukturer hur man arbetar med denna komplexa fråga.

Flera aktörer i länet har under många år jobbat med frågor som rör jämställdhet ur både mäns och kvinnors perspektiv. Sedan 2006 har det arrangerats olika seminarier i ämnet, kunskap som sedan tas vidare ut i jämställdhetsarbetet på arbetsplatser och skolor. Erfarenheterna därifrån skulle ligga till grund för det nationella arbetet inom området, menar Maria Larsson.

Ministern var under onsdagen på besök i Örebro och besökte då bland annat Rättscentrum där hon fick en inblick hur de arbetar med skydd för våldsutsatta kvinnor och hur man bemöter barn som bevittnat våld i hemmet.

 

,