Rasmus Persson får pris för ”sociala investeringar”

Kommunalrådet Rasmus Persson (C) har tilldelats Psynkpriset 2015 i kategorin Socioekonomi/tidiga insatser för Örebro kommuns arbete med sociala investeringar. Priset delas ut av SKL och styrgruppen för Uppdrag psykisk hälsa.

Motiveringen för kategorin Socioekonomi/tidiga insatser för Psynkpriset 2015 lyder: För sitt ambitiösa arbete med att utveckla sociala investeringar till en modell som kan förändra hela kommunens arbetssätt mot bättre systematik, samordning och mer förebyggande samt tidiga insatser.

– I många fall vet skolan, förskolan eller äldreomsorgen vad de skulle behöva göra för att förhindra att ett barn eller äldre inte skall fara illa senare i livet. Problemet är ofta att det saknas medel. Effekterna ser vi 10 år senare. Genom sociala investeringar har vi gett möjligheten att göra det man vet att man borde ha gjort. Att få mottaga Psynkpriset är mycket hedrande och ett kvitto att Örebro kommun har valt rätt väg, säger Rasmus Persson (C) kommunalråd Örebro kommun.

,