Mer stadsodling och planer på en ”ätbar” park

IMG_0032 (2)

I år ska satsningen med stadsodling fortsätta i Örebro. Dessutom finns det planer på en ”ätbar” park. Från Örebro kommun undersöker de möjligheterna att utveckla odlingarna i samverkan med det civila samhället och genom att använda ytor som väntar på att komma till annan användning, till exempel framtida bostadsbyggnation. En dialog ska inledas med fastighetsägare för att undersöka intresset att delta, meddelar kommunen.

– Vi har ju tidigare motionerat om en ätbar park och det förslaget bifölls i fullmäktige. Sen har vi ju sett det arbete som civila samhället haft kring stadsodling och vi tycker att kommunen behöver vara med och utöka den typen av miljörörelse. Örebro behöver bli grönare, säger oppositionsråd Murad Artin (V).