Söker vd till snabbtågsbolaget Stockholm-Oslo

Nu söker bolaget som arbetar för en snabb tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo en vd. Det är regionerna Värmland och Örebro län samt Örebro och Karlstads kommuner som tillsammans bildade bolaget under 2015 för den viktiga kommunikationslänken öst-väst. Målsättningen är att kunna göra resa på under tre timmar, 2,55 närmare bestämt.

Rekryteringen sköts av Sourse och sista ansökningsdag är den 28 februari.

Därför är en driftsäker och snabb järnväg är av nationellt intresse för såväl Norge som Sverige:

Den norska arbetsmarknaden är beroende av människor arbetspendlar över gränsen för att säkra tillgången på kompetens. Cirka 27 000 boende arbetspendlar idag från Sverige till Norge. Det är fler än som exempelvis arbetspendlar från Sverige till Danmark.

De regionala arbetsmarknaderna får möjlighet att växa. Arbetspendling med längre geografiska avstånd blir möjlig när restiden minskar.

Idag görs varje år 1,2 miljoner flygresor mellan Oslo och Stockholm. För en hållbar grön framtid måste järnvägen utvecklas till ett alternativ till flyget. Restiden är avgörande för vilket transportslag resenärerna väljer.

Handelsutbytet mellan Sverige och Norge har en lång och stark tradition och båda länderna är beroendem landsgränseten.å sommaren tilltark tradition. Norge är örstärkscklade affärer.envenska sidan om landsgränseten.å sommaren till av att relationen långsiktigt fortsätter att utvecklas och förstärks. Konjunkturerna gör svängningar över tiden och länderna behöver varandra som förstärkning för att jämna ut upp- och nedgångar.