Jörgen på Atlas hedras för arbetet med digital gruvindustri

h5utjja5gofqh7jeqnho (2)

Jörgen Appelgren, vice VD för Automation and Technology Products vid Atlas Copco Rock Drills, har blivit utsedd till teknologie hedersdoktor vid institutionen Naturvetenskap och teknik vid Örebro universitet.

Han har bland annat initierat utveckling och forskning på autonoma gruvmaskiner i samarbete med robotikforskarna vid Örebro universitet. För att förverkliga den ”digitala gruvan” initierade han en tidig FoU-satsning på autonoma gruvmaskiner i nära samarbete med robotikforskarna vid Örebro universitet. Detta gav upphov till ett varaktigt och produktivt samarbete mellan företaget och universitetet i syfte att överbrygga klyftan mellan forskning, utbildning och industriell innovation.

Jörgen Appelgrens insatser omfattar rekrytering och handledning av industridoktorander, arbete med forskningsansökningar för nya samproduktionsprojekt, mentorskap och projektstyrning som ledamot i projektstyrgrupper samt rådgivning inom Institutionen för naturvetenskap och tekniks olika forskningsverksamheter och utbildningsprogram.