Finansministern fick information om Örebros snabba byggprocess

Finansminister Magdalena Andersson (S) besökte på måndagen ett pågående byggprojekt på Sörbyängen, en del av Örebro där en helt ny stadsdel tar form med bostäder av olika slag. Finansministern fick även lyssna till tjänstemän vid kommunen som berättade om arbetet med planering och markanvisning för att trygga bostadsproduktione samt kommunens samarbete med marknaden i syfte att förbättra de kommunala processerna, skriver Socialdemokraterna i ett pressmeddelande.

– Vi har arbetat medvetet för att korta processen för markanvisning och planläggning, det har gett resultat och vi sprider gärna våra erfarenheter till resten av landet, säger Björn Sundin (S) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

“Till skillnad från många andra kommuner jobbar Örebro enligt en ordning där kommunen planlägger mark i förväg och markanvisar till byggaktörer först när detaljplanerna vunnit laga kraft. Summerar man byggandet under 2012-2014 har det i Örebro byggts flest bostäder per capita bland de 18 största kommunerna i Sverige. 2014 stod 1020 nya bostäder klara och siffrorna för 2015 pekar på ännu högre nivåer. Det behövs då Örebros befolkning ökar med ca 2000 nya invånare per år”, enligt pressmeddelandet från Socialdemokraterna i Örebro kommun

, ,