MP kräver medborgardialog om kulturkvarteret

bok (2)

Miljöpartiet tycker att örebroarna ska involveras i planerna att bygga ett kulturkvarter nära Konserthuset som beräknas kosta en halv miljard. När Kulturnämnden sammanträder nu på onsdag, 10 februari, kommer Miljöpartiet därför att kräva att en medborgardialog inleds om kulturkvarteret.

Kulturnämnden ska enligt sin verksamhetsplan under 2016 genomföra en medborgardialog. Nämnden har i dagsläget inte beslutat om vad, och Miljöpartiet menar därför att en dialog om kulturkvarteret skulle kunna bidra till ett bättre beslutsunderlag när det gäller den stora och kostsamma investeringen på nära en halv miljard.

– Vi i Miljöpartiet tycker att örebroarna måste få vara delaktiga i ett sådant här stort beslut så att det inte bara blir några få politiker och arkitekter som beslutar det hela, säger Sara Richert (MP), kommunalråd och gruppledare.

Ett förslag till utformning av kulturkvarteret finns presenterat efter att en arkitekttävling avgjorts, men det saknas pengar för genomförandet och nu utreder kommunen hur de uppskattade kostnaderna ska kunna sänkas. Samtidigt finns det i årets budget medel till förberedelser för byggandet.

– På papperet finns även anslagna medel för själva bygget för 2017 och 2018. Det är redan känt att kommunledningen vill att Kulturskolan och Stadsbiblioteket ska finnas i kvarteret, men exakt vilket innehåll det ska ha är inte beslutat. När kommunen genomför en satsning för 500 miljoner med stora driftkostnader, och påverkan för kulturlivet i kommunen, är det självklart att prata med örebroarna, säger Sara Richert (MP).

– Det finns gott om tid innan byggstart att föra dialog och säkerställa att ett nytt kulturkvarter verkligen blir allas byggnad. Vi tror att örebroarna har massor av tankar om vad som ska finnas i det nya kulturkvarteret och vi vill höra vad de har för krav och förväntningar på ett nytt stadsbibliotek och på sin kulturskola.

, ,