Öbo, ABF och Hyresgästföreningen fortsätter med stadsodlingar

IMG_0032 (2)

– Efter att arbetet med stadsodling slog så väl ut 2015 bestämde sig ÖBO och Hyresgästföreningen för att fortsätta sitt samverkansarbete om stadsodling även i år, säger Anna-Carin B Magnusson, bosocial chef på Öbo.

– ABF har fått projektmedel för att fortsätta ha en odlingskonsulent med uppdrag att få igång studiecirklar och nya odlingsgrupper runt om i ÖBOs bostadsområden. Under 2015 var det ett sjuttiotal hyresgäster som gick studiecirklar i odling och pallkragar som hyresgäster kunde odla i ställdes ut på ett femtontal platser runt om i hela Örebro. Grönsaker, bär och örter odlades friskt och ledde också till att grannar kom samman och lärde känna varandra bättre.

– ÖBOs erbjudande om att stå för pallkragar och jord kvarstår även under 2016 och är man intresserad av detta ska man ta kontakt med sin bovärd. Förra året fanns en inspirationsodling på Krämartorget och i Vivalla som båda fungerade precis som det var tänkt. Det som odlades fick många människor glädje av och förstörelse uteblev. I sommar kommer nya inspirationsodlingar dyka upp så håll gärna utkik runt om i staden, tipsar Anna-Carin.