Örebro är med i Earth Hour City Challenge

EH 60 _JPEG (3)

Örebro höjer nu ambitionsnivån för kommunens deltagande i Earth Hour. Örebro kommuns deltagande kommer innebära information kring energianvändningens klimatpåverkan, nedsläckning av några kommunala fastigheter samt några fastigheter inom de kommunala bolagen.

Örebro kommer även att delta i Earth Hour City Challenge, en global utmaning för städer i arbetet för en klimatsäker och hållbar framtid.

– Att vi deltar i Earth Hour City Challenge innebär ettbredare grepp som ger oss bättre möjligheter att förstärka kommunikationen av kommunensklimatarbete. Vår energianvändning måste utvecklas tillen hållbar nivå. Att släcka en timma om året räddar inte planeten, men är en kraftfull symbolisk handling som kan påverka vårt beteende de andra 8759 timmarna, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd och ordförande i KSU.

Kommunstyrelsens utskott beslutade att tillskjuta 30 000 kronor för att möjliggöra en extra kommunikationssatsning i år. Örebro kommun har deltagit med varierande ambitionsnivå under en följd av år.

– Genom att satsa dessa extra resurser höjer vi ambitionsnivån och når fler medborgare. För framtida generationers skull måste vår klimatpåverkan minskas och Earth Hour är ett bra tillfälle att manifestera det, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

Earth Hour är en årlig global manifesten som organiseras av världsnaturfonden. Earth Hour 2016 infaller lördagen den 19 mars kl. 20:30-21:30.