Elisabeth och Johan är årets alumn vid universitetet

img_2196

Politikern och tidigare arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson (M) är utsedd till Årets alumn vid Örebro universitet. Hon delar utnämningen med Telia Soneras VD Johan Dennelind. Priset delas ut vid Örebro universitets akademiska festkonsert den 12 februari.

– Det känns hedersamt att bli uppmärksammad på det här sättet. Örebro universitet har en särskild plats i mitt hjärta och har varit en viktig del i mitt liv på flera sätt.Här har jag varit student och sedan varit både lärare och doktorand, säger Elisabeth Svantesson.

Johan Dennelind, född och uppvuxen i Örebro, valde att studera i hemstaden.

– Jag såg ingen direkt anledning att gå över ån efter vatten och lämna stan då. När jag började 1990 hade de flesta gjort något annat en tid innan de började på högskolan. Vi hade mycket utbyte av varandra, berättar han.

Elisabeth Svantesson är idag andre vice ordförande i Moderaterna och partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson. Hon flyttade från Östersund 1987 för att studera företagsekonomi i Örebro och fortsatte sedan sin utbildning i nationalekonomi i Uppsala. Efter det återkom hon som lärare och doktorand till Örebro universitet.

– Som doktorand skrev jag min licentiatavhandling om integration, vilket jag fortfarande har nytta av, konstaterar hon.

Johan Dennelind började som egenföretagare direkt efter civilekonomexamen 1994 eftersom det inte fanns jobb att söka. Dörröppnaren till arbetslivet var en D-uppsats.Han bytte sedan jobbet i det egna företaget mot en traineeplats på Telia, gjorde karriär, bland annat internationellt, och utsågs 2013 till VD och koncernchef i Telia Sonera.

foto: Moderat resp. Telia Sonera

Dennelind_Johan-0657

,