Vill öppna ett sportotek – där ska du kunna låna idrottsutrustning

Nya Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet har idag lagt ett gemensamt ledamotsinitiativ i Fritidsnämnden om att Örebro kommun bör utreda möjligheterna att etablera ett så kallat sportotek där barn och ungdomar kan låna sport- och fritidsartiklar.

“Att ge barn och ungdomar goda förutsättningar för fritidsaktiviteter borde vara en prioriterad fråga för kommunen. Det främjar såväl hälsan som integrationen. Nya Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet hoppas på en skyndsam hantering av frågan så att Örebros barn och ungdomar kan få fler möjligheter till en aktiv fritid”, skriver partierna.

Redan idag finns Fritidsbanken på Holmen i Örebro med en liknande verksamhet som den som föreslås av de tre partierna.

Läs mer om Fritidsbanken Örebro: http://www.fritidsbanken.se/orter/orebro/

,