Även nyanlända lärare och förskollärare får snabbspår

Örebro universitet är ett av sex lärosäten som har fått regeringens uppdrag att arbeta fram ett snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare.

– Det är viktigt för oss att bidra till att ta tillvara resurser som stärker skolan och underlätta en snabbare etablering för nyanlända lärare, säger Jens Schollin, rektor på Örebro universitet.

Utbildningen ska pågå under 26 veckor och varvas med praktik på skola eller förskola. Parallellt med detta sker studier i yrkessvenska. En stor andel av de nyanlända som har en lärarutbildning eller förskollärarutbildning är arabisktalande och därför kommer kursen att delvis ges på arabiska.

Just nu förbereder lärosätena en kurs – Att arbeta i svensk skola och förskola – med fokus på hur den svenska skolan och förskolan styrs och organiseras, lärarens arbete samt didaktik och lärande.

En liknande utbildning för vårdpersonal påbörjades i måndags i regi av bland andra Region Örebro län. Läs mer här: http://www.orebrokuriren.se/2016/02/03/16-nyanlanda-med-vardkompetens-tar-snabbsparet-till-jobb/

,