Kraftig ökning av hotellbokningar – 65 000 extra hotellnätter på ett år

Hotellrum2 (2)

– Våra hotell ökade antalet gästnätter med 18,1 procent under 2015. I faktiska tal innebär det en ökning med över 65 000 gästnätter, vilket motsvarar mer än en månads normal beläggning, berättar Björn Fransson, turismstrateg på Örebrokompaniet.

Den största utländska marknaden i Örebro, Norge, svarade för 56 000 gästnätter. Det är en ökning med 14,6 procent, en ökning som till viss del kan tillskrivas en intensifierad marknadsföring mot den norska marknaden.

– Även övriga nordiska länder går starkt. Danmark noterar ett plus på 12,5 procent till 4 600 gästnätter och Finland har ökat med nära 18 procent till 8 700 gästnätter. Därmed passerar finländarna tyskarna som Örebros näst största marknad. Tyskland har minskat elva procent, vilket visar att vi måste förbättra vårt arbete mot denna viktiga marknad, menar Björn Fransson.

,