M vill se fler ”fältare” i bostadsområden för ökad trygghet

Moderaterna i Örebro kommun vill att det anställs fler fältassistenter som ska jobba i bostadsområden som Vivalla, Varberga och Oxhagen. Områden som pekas ut av polisen som extra brottsutsatta. Polisen kommer inom kort att stationera mellan 25-30 poliser i dessa områden.

– Örebro ska vara en trygg stad oavsett vilken stadsdel man bor i, säger Maria Haglund, kommunalråd för Nya Moderaterna i Örebro.

– Det är inte acceptabelt att medborgare i vissa områden ska känna sig otrygga. Enlig polisens rapport kännetecknas särskilt utsatta områden av omfattande kriminalitet, parallella samhällsstrukturer och våldbejakande religiös extremism. Polisen efterfrågar gemensamma insatser från flera samhällsaktörer, och här har kommunen en viktig roll. Nya Moderaterna vill att Örebro kommun anställer fler fältassistenter och ökar fältgruppernas närvaro i alla stadsdelar, förklarar Maria Haglund.

– De gör ett viktigt arbete för att fånga upp unga som är på väg in i kriminalitet. I dag saknas resurser till unga som behöver stöd, här kan de styrande partierna prioritera bättre.

Nya Moderaterna vill även intensifiera samarbetet med polisen för att identifiera fler åtgärder som kommunen kan genomföra. Kommunen har framför allt ett ansvar i att minska bakomliggande riskfaktorer som socioekonomisk utsatthet och hög arbetslöshet, påpekar Maria Haglund.

– På nationell nivå har Nya Moderaterna fastslagit att det behöver utbildas och anställas minst 1 000 nya poliser och att straffen för vissa typer av brott behöver skärpas, säger Maria Haglund.

– Det är bra och viktiga åtgärder som skulle ge effekt här i Örebro. Vi har även presenterat ett samlat åtgärdspaket mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

,