Regionen vill se ”närmare” beslut om infrastrukturinvesteringar

1086960_520_292

Region Örebro län anser att Trafikverkets regionala nivå ska få befogenhet att fatta beslut om investeringar upp till 100 miljoner kronor.

– Idag fattas allt för många av infrastrukturbesluten på nationell nivå. För att öka flexibiliteten om förutsättningar förändras och för att snabbt kunna svara upp mot det regionala näringslivets investeringar måste vi och Trafikverket på den regionala nivån kunna fatta fler av besluten som rör oss, säger Mats Gunnarsson (Mp), ordförande i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad.

Beslut om infrastrukturåtgärder föregås av den så kallade fyrstegsprincipen. Tänk om, optimera, bygg om och bygg nytt. Idag kan dock regionala infrastrukturpengar inte användas i de två första stegen, det här vill Region Örebro län ändra på.

– Vi måste kunna använda regionala pengar för infrastrukturinvesteringar även när vi tar initiativ till att förbättra och planera om infrastruktur. Våra pengar måste kunna göra nytta i hela kedjan, inte bara när spaden ska sättas i backen, säger Anders Ceder (S), vice ordförande i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad.

,