Här är två innovativa projekt som får 7,5 miljoner

Nämnden för regional tillväxt inom Region Örebro län stöder två utvecklingsprojekt med totalt 7,5 miljoner kronor över tre år. Alfred Nobel Science Park får 4,5 miljoner kronor för att driva projektet 3DTC. Pengarna som beviljas är statliga anslag som Nämnden för regional tillväxt har i uppdrag att fördela. Inom ramen för projektet ska bland annat Tillverkningstekniskt centrum Karlskoga, TTC, utvecklas till en öppen innovativ miljö för regionens företag.

– Vi hoppas att TTC kan bli en naturlig partner inom forsknings- och utvecklingsfrågor för till exempel industrin, säger Kenneth Lantz, V, vice ordförande i Nämnden för regional tillväxt.

Projektet ska också bidra till att Örebro län blir ett nav inom området för 3D-utskrifter och 3D-röntgen.

Ett annat projekt som nämnden väljer att stötta ekonomiskt är Innovationssluss 2.0. Projektet, som är ett samarbete mellan Region Örebro län och Västmanlands landsting, ska bidra till att utveckla det innovationsstödjande arbetet som pågår inom de båda organisationerna. De tre miljoner kronor, även detta är statliga finansierade medel, som nu beviljas ska också användas till att stötta respektive organisations innovationssluss och utveckla dem till fullt etablerade verksamheter.