Fastighetsägarna hjälps åt att hitta lägenheter till nyanlända flyktingar

Det samlade behovet av lägenheter för nyanlända flyktingar till Örebro i år är närmare 200 stycken. Örebrobostäder AB, som enskilt största fastighetsbolag, står för 130-140 av dessa. Resterande del står de privata fastighetsägarna för.

– Det är ingen jättestor mängd lägenheter det handlar om så jag har goda förhoppningar om att vi kan klara detta tillsammans, säger Öbo:s vd Ulf Rohlén.

I förra veckan höll fastighetsägarna i Örebro ett möte om hur de kan hjälpa i den pågående flyktingsituationen. Fastighetsägarna i Örebro har en lång tradition av att ta ett bostadssocialt ansvar.

– Därför är också viljan stark att bidra till att avhjälpa den hårt pressade bostadssituation som uppstått till följd av flyktingmottagningen, genom att hyra ut övergångsbostäder till kommunen. Det kan ge väldigt bra integrationseffekter om vi hittar rätt samarbetsform, säger Björn Åqvist, vd Carlson & Åqvist och ordförande för Fastighetsägarna i Örebro län.

Flyktingströmmen som tog kraftig fart under hösten 2015 har satt extremt hård press på bostadsmarknaden i stora delar av landet. Örebro är inget undantag. Örebro kommun tog emot 614 flyktingar under 2015. Prognosen för 2016 och 2017 är 750-900 personer varje år. 8 000-11 000 människor rör sig just nu, varje dag, upp genom flyktkorridoren i Europa. Hur många som söker sig till Sverige vet vi inte men trycket kommer alldeles säkert öka när vädret blir gynnsammare.

Det informerade Lennart Balkstedt, planerare för vuxenutbildning och arbetsmarknadsförvaltning vid Örebro kommun, då han deltog vid Fastighetsägarna MittNords informationsträff om övergångsbostäder.

Medverkade gjorde också närmare 15 privata fastighetsägare, Öbo:s vd Ulf Rohlén, Björn Åqvist, vd Carlson & Åqvist och ordförande för Fastighetsägarna Örebro län samt Lars Thornberg, avdelningschef för kommunens lokalförsörjningsavdelning.

,