Nyckelfonden har fått en stor donation från bröstcancerförening

w0pd4z3r5migtu8dymei (2)

Nyckelfonden vid USÖ har tagit emot en donation på 43 000 kronor från Bröstcancerföreningen Hilda i Örebro län. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Varje timme drabbas en kvinna i Sverige av diagnosen bröstcancer.

– Medlemmarna i Bröstcancerföreningen i Örebro län är nöjda med den behandling och vård vi får vid Universitetssjukhuset Örebro. Vårt samarbete med läkare och sjuksköterskor fungerar mycket bra. Vi donerar årligen minst 40 000 kronor till Nyckelfonden och vi anser att all forskning är viktig i kampen mot bröstcancer. Under oktober månad deltar vi i Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Då samlar vi in pengar i bössor och säljer Rosa Bandet-produkter, säger Margareta Sund, sekreterare i Bröstcancerföreningen Hilda i Örebro län.

I Sverige finns cirka 33 bröstcancerföreningar som ingår i Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO). De arbetar med frågor kring bröstcancer och på lokal nivå erbjuds personliga kontakter och samtalsgrupper för medlemmarna. Bröstcancerföreningen i Örebro län är en intresseorganisation för kvinnor och män som drabbats av bröstcancer. Medlemsantalet uppgår till cirka 340 medlemmar.

– Den medicinska tekniken har utvecklats under årens lopp vid behandling av bröstcancer.  Strålbehandlingarna har förfinats och vi har 90 % överlevnad bland våra patienter. Det betyder att många botas fullständigt. Vi planerar för en större studie nu med en förenklad strålbehandlingsmetod tillsammans med onkologer. Vi vill använda oss av hela sjukhusets kompetens, säger Göran Liljegren, överläkare på kirurgkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

– Jag och Göran Liljegren medverkar i en pilotstudie som handlar om att ge alternativ strålbehandling till kvinnor som är opererade på grund av bröstcancer med så kallad bröstbevarande kirurgi. Vi har behandlat 50 kvinnor med strålbehandling via en liten kula som förs ned i sårhålan efter att bröstcancern är avlägsnad. Behandlingen görs i samband med operationen och tar ca en timme extra. Vi tror att detta är ett enklare och lika effektivt sätt än att ge behandlingen på det traditionella viset, vilket innebär 3-5 veckors behandling måndag till fredag. Den nya metoden förkortar behandlingstiden avsevärt för patienterna. Vi hoppas även kunna involvera andra bröstcentra i Sverige som en fortsättning på projektet, säger Åsa Wickberg, specialistläkare på kirurgkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

– Det är väldigt betydelsefullt att vår forskning stöttas lokalt på Universitetssjukhuset Örebro. Det innebär att bröstcancerforskningen i länet utvecklas. Både diagnostiken och behandlingarna förbättras för dem som har drabbats av bröstcancer. Nyckelfonden har tidigare beviljat flertalet bröstcancerstudier genom åren. Donationer gör det möjligt med innovationer som länet får nytta av i form av ny medicinteknisk utrustning, säger Annika Rosdahl, Stiftelseansvarig på Nyckelfonden.