Satsning på fler doktorander vid universitetet

I år ska doktoranderna vid Örebro universitet bli 30 fler än de 55 nyantagna under 2015. – Det är en välmotiverad satsning. Antagningen av nya doktorander har varit för låg de senaste två åren och doktoranderna är grunden för att bygga för framtidens behov av lärare och forskare, säger rektor Jens Schollin i ett pressmeddelande.