Få föräldrar råder sina barn att läsa yrkesprogram – trots att jobben finns där

– När niondeklassarna väljer gymnasieutbildning är det bara sex procent av föräldrarna som råder dem att läsa ett yrkesprogram, visar en undersökning. Motiveringen är att yrkesprogram begränsar valen för eleverna. Det är anmärkningsvärt, eftersom yrkesprogrammen i många fall leder till jobb direkt och ger en bra lön, skriver Svenskt Näringslivs skolexpert Johan Olsson.

I en kommentar till gymnasievalet skriver han vidare att 2008 var det 35 procent av eleverna på årskurs 1 som började ett yrkesprogram, 2015 var det 26 procent.

– För många unga har det fortfarande för svårt att skaffa sig sitt första jobb och företagen har ofta svårt att hitta rätt kompetens. Samtidigt vet vi att yrkesprogrammen många gånger är en bra väg till att skaffa sig rätt kompetens för att snabbt ta sig in på arbetsmarknaden och den gymnasiala yrkeskompetensen är efterfrågad av många företag.

,