Genombrott för mobil betalning av p-platsen – ökning med över 100 procent

d8pc23tqis6mj0yyvncy (2)

Under förra året ökade antalet parkeringar betalda med mobilen med hela 102 procent jämfört med året innan. EasyPark ser 2015 som ett genombrottsår för mobilparkering i Örebro. Idag görs över 5 300 mobila parkeringar per månad i Örebro.

Den snabba mobilutvecklingen tillsammans med att kommunen satsar på att stimulera mobil betalning ligger bakom framgången. Genom att stimulera mobila betalningsmedel minskar behovet av fysiska automater och hantering av mynt, vilket är kostsamt för kommunerna och dess skattebetalare.

– Vi har satsat mycket på att underlätta för Örebroborna genom att erbjuda olika alternativ för att betala sin parkering. Där är att kunna betala via mobilen ett bra komplement till övriga alternativ som används av Örebroarna, säger Ferid Kovacevic, chef Gata o Trafik på Örebro kommun.