Ny distriktsstyrelse vald i MUF Örebro län

Moderata Ungdomsförbundet (MUF) i Örebro län har haft distriktsstämma. Under året har distriktet varit ett av de mest framgångsrika MUF-distrikt i Sverige, sett till medlemsutveckling och verksamhet. Nu träder en ny styrelse in med stora förhoppningar om att kommande verksamhetsår ska bli minst lika bra.

I den nya distriktsstyrelsen ingår följande personer: Sara Göransson (ordförande), Hanna Rimmerfors (1:a vice ordförande), Björn Andreasson (2:e vice ordförande), Maximillian Mylläri (MSU-ansvarig), Josefin Nohrborg (ledamot), Villemo Klockars (ledamot) och Marielle Gennel (ledamot).

Under år 2015 har MUF Örebro län blivit uppmärksammat på en rad olika sätt. Distriktet och medlemmarna i det har tilldelats med följande priser: ”Årets distrikt”, ”Årets MSU-ansvariga” och ”Årets MST:are” på MUF:s nationella stämmor.