Elevhälsan i Vivalla och Lundby fick jämställdhetspriset

xvsk3gckxfn1gpz79tfp (2)

Elevhälsan på Vivallaskolan och Lundbyskolan tilldelades på onsdagen Örebro kommuns jämställdhetspris för sitt förebyggande arbete med att stärka flickors och pojkars identitet och självbestämmande och för att hantera kvinnlig könsstympning, hedersrelaterat våld och förtryck och extremism.

– Inget annat år har så många ansökningar kommit in till Jämställdhetspriset som 2015 och det är jätteroligt! Det visar att det finns mycket bra arbete som pågår i kommunens verksamheter, men också att det finns ett driv för att fortsätta utveckla jämställdhetsarbetet. Elevhälsan på Vivallaskolan och Lundbyskolan gör ett jättebra arbete som vi gärna ser utvecklas och inspirerar andra, säger Mia Stålgren Patino, tjänstemannastöd i Jämställdhetsdelegationen.

– Lundbyskolans och Vivallaskolans elevhälsoteam har en specialkompetens om väldigt komplexa frågor, frågor vi inte får backa för. De har dessutom hittat ett systematiskt sätt att jobba med de frågorna på ett sätt som gynnar flickor och pojkar som individer, men som också kan hacka sönder tvingande strukturer i hela samhället. Det är verkligen värt att lyfta! säger Murad Artin (V) ordförande i Jämställdhetsdelegationen.

– Jag är både stolt och glad över att vi har ett jämställdhetspris som uppmärksammar gott utvecklingsarbete för att nå ökad jämställdhet, vi kan alla inspireras och dra lärdom av de goda exempel vi har, säger Fisun Yavas (S), vice ordförande i Jämställdhetsdelegationen.

Elevhälsan på Vivallaskolan och Lundbyskolan tilldelades Jämställdhetspriset 2015, med motiveringen:

”Elevhälsan på Vivalla och Lundbyskolan har påbörjat ett riktat förebyggande arbete med utgångspunkt i FN:s barnkonvention och med ett särskilt fokus på jämställdhet och demokrati. Majoriteten av eleverna på Vivalla och Lundbyskolorna kommer från länder med patriarkala strukturer där pojkar har större frihet än flickor. Genom gruppsamtal om värderingar, jämställdhet, sex och samlevnad och genom kännedom om grundläggande rättigheter vill elevhälsan stärka flickors och pojkars identitet och självbestämmande.

Elevhälsan på Vivalla och Lundbyskolan tar sig också an komplexa frågor som kvinnlig könsstympning, hedersrelaterat våld och förtryck och extremism på ett konkret sätt och genom att involvera föräldrar får elevhälsans arbete även verkning utanför skolans väggar.

Elevhälsans systematiska arbete omfattar alla från förskoleklass till årskurs 9 samt personal och är ett föredömligt bidrag till arbetet med att ge verksamhet på lika villkor för flickor och pojkar samt till utvecklingen mot ett jämställt Örebro.”