Klartecken från regionen för Arena Örebro – projekt för att minska utanförskap

På tisdagen fattade regionstyrelsen inom Region Örebro län det formella beslutet att stöda Arena Örebro med 200 000 kronor per år i tre år. I ett samarbete mellan ÖSK Fotboll, KIF Örebro, Örebro kommun och Region Örebro län startas ett treårigt projekt med syfte att minska utanförskap.

Aktiviteter ska påbörjas i form av ett pilotprojekt i stadsdelen Vivalla, Örebro, och med ensamkommande flyktingbarn i Örebro för att senare utvidgas till andra orter i regionen. Projektet ska utvärderas efter det första året. Regiondirektören får i uppdrag att för Region Örebro läns räkning, tillsammans med ÖSK Fotboll, KIF Örebro och Region Örebro län, ingå ett samarbetsavtal omkring detta.

Region Örebro läns finansiering av samarbetsavtalet uppgår till 200 000 kronor årligen 2016-2018. SD reserverade sig mot beslutet, medan övriga partier ställde sig bakom det.

källa: Region Örebro län