Kommunen ger ut egen annonsfinansierad tidning

oswdch3monvcvlhfex0y

Den 18 februari får alla hushåll i Örebro kommun en tidning i brevlådan som beskriver några av de satsningar som kommunen gör under året. Tidningen kommer även att finnas på kommunens servicecenter, i kommunens receptioner och på biblioteken.

– Tidningen visar på några exempel av allt det som är på gång inom kommunen och på vilket sätt det kommer medborgarna till del, säger Margareta Wall, kommunikationsdirektör i Örebro kommun.

För att hålla nere produktionskostnaderna för tidningen är den till största delen finansierad genom de annonser som finns i tidningen.

,