Vården ska upphandla nytt IT-system

rontgenkuvat-naytoilla (2)

Region Örebro län ska upphandla ett nytt vårdinformationsstöd. Det framtida systemet ska ersätta de journalsystem som använts sedan 1990-talet. Förutom dokument handlar systemet om hela vårdflödet från remisshantering, bildhantering till vårdplanering, skriver de i ett pressmeddelande.