85 procent av anmäld kvinnomisshandel klaras inte upp

I Örebro klaras 15 procent av de anmälda fallen av kvinnomisshandel upp, enligt den oberoende tankesmedjan Tryggare Sverige. I Kronoberg är den andel nära 35 procent.

Under de senaste fem åren har antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor i nära relationer ökat i Sverige. År 2010 gjordes cirka 12 400 år anmälningar till polisen, medan det år 2014 gjordes sammanlagt cirka 13 600 anmälningar. Samtidigt fortsätter personuppklaringen att vara låg. Av de sammanlagt 64 000 anmälningar som gjordes under åren 2010-2014 klarades 12 800 upp i den meningen att en gärningsperson kunde knytas till brottet.

,