Kommunen miljonsatsar på rekrytering och kompetensutveckling

Kommunstyrelsen kommer i mars bereda beslut om att satsa ytterligare tio miljoner kronor på kompetensutveckling och rekrytering av bland annat chefer och bristyrkesgrupper. Det är tack vare att Örebro kommun har gjort ett bra resultat för 2015 som en tidigare återbetalning av försäkringspremie nu kan användas till offensiva satsningar, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Under 2015 avsattes medel för satsning på kompetensutveckling av pedagoger för att de ska möta upp de nya krav som ställs i kommunens verksamheter. Den satsningen ska nu utökas och involvera fler yrkesgrupper. För det avsätts sex miljoner kronor. Det beslutades även om ett genomförande av ett kommunövergripande chefs- och ledarutvecklingsprogram ”Sveriges viktigaste chefsjobb”. Förslagen som ska beredas i kommunstyrelsen i mars går ut på att reservera ytterligare fyra miljoner kronor till att öka genomförandetakten i det.

– Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det här arbetet kommer bidra till verksamhetens utveckling genom ett tydligt och framåtsyftande ledarskap. Ett gott ledarskap och medarbetarskap är en förutsättning för verksamhetens kvalitet, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kostnaderna för dessa båda satsningar tas från kommunens outnyttjade AFA-medel, vilket är en återbetalning av en försäkringspremie. Örebro växer så det knakar och står inför stora rekryteringsbehov. För att kunna erbjuda en välfärd med hög kvalitet är det avgörande att satsa på att utveckla personalen.

, ,