Kraftig ökning av bostadsbyggandet – 1 800 nya lägenheter förra året

I Örebro län byggdes totalt nästan 2 100 bostäder förra året. Det är en ökning från drygt 1 000 året innan. Byggnationen av lägenheter är det som ökar mest, från 770 till 1 800 i fjol. Småhusbyggnationen har preliminärt minskat något, från 315 till 260 under perioden, enligt statistik från SCB.

,