M vill minska minutstressen inom hemvården

I Örebro kommun har i dag ett system där man mäter varje minut som utförs i hemvården. Det leder till stress hos vårdpersonalen och i förlängningen till sämre vård och service för medborgarna, anser Nya Moderaterna i Örebro kommun.

Med anledning av detta har Johanna Reimfelt (M), 2:e vice ordförande vård- och omsorgsnämnd väster, lämnat in en motion om att införa ett nytt system i hemtjänsten.

– Hemvårdspersonalen gör i dag ett fantastiskt arbete varje dag. Men situationen i dag gör att undersköterskor och sjuksköterskor mår dåligt och slutar sina arbeten.

Med hänvisning till motionen föreslår Nya Moderaterna att kommunfullmäktige beslutar: Att omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera nya system för hemvården där vårdtagarnas behov får styra, som kan ersätta dagens system. Att omsorgsförvaltningen får i uppdrag utreda om systemet i Landskrona kan passa hemtjänstverksamheten i Örebro kommun.

,