Bra ekonomiskt resultat för Örebro – stora intäkter från markförsäljning

Örebro kommuns preliminära bokslut för 2015 visar ett resultat på 516 miljoner kronor. Resultatet återinvesteras i verksamheten genom utbyggnad av välfärden. Det budgeterade överskottet för fjolåret var 82 miljoner.

Den stora avvikelsen från budget beror till mycket stor del av engångsintäkter. När resultatet rensas från engångsintäkter, stora poster som är sällan förekommande eller återkommande poster som varierar mycket mellan åren, så är årets resultat 109 miljoner. Det innebär 27 miljoner mer än de 82 miljoner som kommunfullmäktige budgeterat, skriver Örebro kommun i ett pressmeddelande.

Den största engångsintäkten är markförsäljning som överträffat budget med drygt 300 miljoner. Återbetalning av premier från 2004 års arbetsmarknadsförsäkring bidrog med 55 miljoner till resultatet. Därtill kommer knappt 50 miljoner från reavinster och förluster från försäljning av materiella och finansiella tillgångar.

,