Idrott på lika villkor och kompetensförsörjning i vården på ministerns agenda

På fredagen träffade folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S) representanter för Region Örebro län. På agendan stod kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården samt allas rätt till idrott på lika villkor. I september förra året besökte Gabriel Wikström Region Örebro län för en dialog om hälso- och sjukvården.

– I dag var han tillbaka i Örebro för en uppföljande sjukvårdsdialog. Vi är glada över att vi fick träffa Gabriel Wikström igen, och att vi därmed fick en chans att följa upp mötet från i höstas. Vi i Region Örebro län måste samverka med den nationella nivån för att på bästa sätt lösa de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

Vid fredagens sjukvårdsdialog lyftes frågor om e-hälsa och om kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Det är två väldigt viktiga frågor. När det gäller kompetensförsörjningen är det en av de största utmaningar vi har för att kunna förbättra vården, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Gabriel Wikström träffade också, tillsammans med representanter för regionledningen, Örebro läns idrottsförbund, ÖLIF, och SISU Idrottsutbildarna. Det mötet handlade till stor del om hur Region Örebro län och ÖLIF i samverkan med lokala idrottsklubbar arbetar med folkhälsa, med Riksidrottsförbundets strategi – allas rätt till idrott på lika villkor och med integration.