Satsningar på giftfritt i förskolor och ökad integration

140921-004 (2)

I vår planerar Örebro kommun att satsa totalt 7,9 miljoner kronor på giftfria miljöer i skola och barnomsorg samt sociala investeringar för åtgärder mot utanförskap. Det är tack vare att Örebro kommun har gjort ett bra resultat för 2015 som en tidigare återbetalning av försäkringspremie nu kan användas till dessa satsningar.

– Först och främst jobbar vi för att minska barnens exponering för gifter. Nu har vi avsatt en miljon kronor för att byta ut gamla leksaker och se över barnens lekmiljöer i förskolor och skolor, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.

– När kommunen satsar på sociala investeringar kan vi jobba brett och förebyggande med tidiga insatser. När vi jobbar mot utanförskap är det avgörande att vi satsar långsiktigt och gör det tillsammans med olika aktörer som vill bidra till samhällets utveckling. En tidig insats innebär en möjlighet att undvika problem, skador och onödiga kostnader i framtiden, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande

,