”Nya Svampen” utses i nationell arkitekttävling

osodwfbhqi8b31mdzicg

I vår genomförs en nationell arkitekttävling för att få in förslag till utformningen av den yttre synliga fasaden till den nya vattenreservoaren i Örebro. Förslagen kommer att bedömas av en expertjury och vinnaren kommer att presenteras i september 2016.

För att säkra stadens vattenförsörjning bygger Örebro kommun en ny vattenreservoar i Adolfsberg, på en höjd i korsningen Glomman/Södra vägen. Bygget startar under 2017 och den nya vattenreservoaren beräknas stå klar 2018.

– Den nya vattenreservoaren är ett viktigt steg för att säkra Örebros framtida dricksvattenförsörjning, säger Lars Ferbe, enhetschef Vattenverket.

Örebros vattentorn ”Svampen”, gestaltat av Sune Lindström, togs i bruk 1958. Sedan dess har Örebros befolkning vuxit snabbt och Svampens kapacitet räcker inte till. Tornet och dess reservoar är i behov av renovering och når inte upp till den säkerhetsnivå som krävs idag. När den nya vattenreservoaren är byggd 2018 kommer Svampen inte längre att användas som vattentorn. Men Svampen har fortfarande en viktig roll att fylla för Örebro, både som arkitektoniskt landmärke och turistmål.