Lägre hyreshöjning hos Botrygg i Örebro

Bostadsbolaget Botrygg och Hyresgästföreningen har kommit överens om en hyreshöjning på 0,4 procent. Hyreshöjningen är lägre än rikssnittet och tidigare överenskommelser i Örebro.

– Vi är väldigt nöjd med överenskommelsen och Bortrygg ska ha beröm. Jag tror många fastighetsägare kan lära sig mycket av Botrygg. De har en effektiv organisation och visar gång på gång att det går att bygga och förvalta hyresrätter på ett sätt som gynnar både hyresgäster och bolag. När många fastighetsägare hävdar att det inte går att bygga bra och billiga hyresrätter bevisar Botrygg motsatsen, säger Marcus Johansson förhandlare hyresgästföreningen.

Höjningen är lägre än det rikssnitt som ligger på 0,54 procent i hyreshöjning.

Botrygg är en relativt ny aktör i Örebro men har expanderat successivt under de senaste åren. Inför årets hyresförhandling begärde Botrygg en betydligt lägre hyreshöjning jämfört med andra hyresvärdar i Örebro, ett resultat av att årets driftkostnader varit lägre än budgeterat.

– Botrygg är en långsiktig förvaltare som alltid yrkar på rimliga hyreshöjningar, vi begär aldrig mer än vad som krävs för att vi ska kunna bibehålla vår höga service- och förvaltningskvalitet. I år kan vi hålla ner hyreshöjningen i Örebro då vårt bestånd här endast består av nyproducerade lägenheter som färdigställts de senaste två åren. Våra driftkostnader har varit något lägre än budgeterat samtidigt som vi har kunnat hålla en hög servicenivå mot våra hyresgäster, säger Merdad Moghtadai VD Botrygg Örebro AB.

,