Vänsterpartiet svarar Örebro Volley om snedvriden sponsring till idrotten

“Tack för ert raka och uppriktiga brev. Jag och Vänsterpartiet svarar mer än gärna på detta eftersom vi håller med om att kommunen inte fördelar marknadsföringsmedlen med ett jämställdhetsperspektiv.

Vi har också påtalat detta vid olika tillfällen i politiken. För cirka ett år sedan tog jag som ordförande i jämställdhetsdelegationen upp detta med dåvarande ordföranden i kommunstyrelsen, Lena Baastad (S) som då sade att frågan hade lyfts vidare till ÖLIF för att klubbarna skulle komma överens. Vad som sedan hände har åtminstone inte jag fått någon rapport om. Nu efter att jag fått ert brev så har jag bett tjänstemän att återkoppla till mig hur det går med frågan.

Så sent som för ett par veckor sedan påtalade jag för S-ledningen att det är orimligt att det i Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2016 står att stödet till kvinnlig elitidrott ska öka till 23%. Att stödet ska öka är ju rätt, men att sätta målet för året så lågt som till 23% känns orimligt i en kommun som i övrigt ligger långt framme med styrningsfrågor som jämställdhetsbudgetering för de kommunala verksamheterna.

Vi har inte ställt oss bakom den planen. Det är som ni också skriver inte en naturkraft som i dag gör att kvinnliga och manliga elitidrottares förutsättningar ser så olika ut, eller att publiksiffrorna ser olika ut. Det beror på hur de ekonomiska förutsättningarna kring mäns och kvinnors elitidrott ser ut och skiljer sig åt. Att det skulle vara ett större ”allmänintresse” för fotboll som spelas av herrar än samma sport spelad av damer beror naturligtvis delvis på den gamla trista traditionen men också till stor del på hur sporten marknadsförs och stöttas. Detta är något som vi kan förändra. Och vi ser precis som ni att kommunen har ett stort ansvar här. Både när det gäller jämställd fördelning av bidrag till barn och ungdomsidrott men även till elitklubbarna.

Det är möjligt att det är rimligt att det skiljer i marknadsföringsstöd mellan klubbar som befinner sig på olika nivåer i ligor, serier osv, men det är helt orimligt om det är spelarnas kön som är det avgörande. Kanske ligger hela felet i att stödet till elitklubbarna baseras på marknadsföring för Örebro kommun. Det befäster redan fastställd ordning om att t ex ÖSK:s matcher ska få mest pengar eftersom det där finns störst marknadsföringsmöjligheter för Örebro då publiksiffror och medieexponeringen är hög. Vi behöver se över fördelningen av marknadsföringspengarna och se till att det finns ett jämställdhetsperspektiv med. Kommunens stöd till idrotten behöver ses över så att det öppnar upp för mångfald och jämställdhet i både bredd- och elitidrott.

Murad Artin, oppositionsråd, Vänsterpartiet Örebro

Läs Olle Anfelts öppna brev: http://www.orebrokuriren.se/2016/02/24/kritik-mot-snedfordelningen-av-kommunala-sponsorpengar-damidrotten-missgynnas/

One comment on “Vänsterpartiet svarar Örebro Volley om snedvriden sponsring till idrotten
  1. Bra där Murad!

    Se även till att övriga idrotter som t ex Örebro innebandy, som jag representerar i styrelsen, & ANDRA KLUBBAR INOM INNEBANDY får sitt skäliga bidrag ur kassan.

    IBF ÖREBRO:s herrlag kvalar nu i vår till högsta ligan i Sverige.

    Låt mig även påminna om att det i Sverige idag finns 62000st licensierade ISHOCKEYSPELARE mot 122000st licensierade INNEBANDYSPELARE!!

Comments are closed.